Egyéb kategória bejegyzései

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató

Intézmény neve: Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 033645

Intézmény címe: 4516 Demecser, Szabolcs vezér út 4.
Telefon/fax: 06/42/233-028 Honlap: www.doc.sulinet.hu E-mail: doc@doc.sulinet.hu Intézményvezető: Fazekas István
Pályaválasztási felelős: Fazekas István Zoltán
Iskolánk 1963-tól működik, 2020. szeptemberében az 57-dik tanévét nyitja meg.

Városunk Demecser Nyíregyháza és Kisvárda között található a Rétköz szívében.
Vonattal könnyen megközelíthető a környező településekről.
A kezdetektől fogva családias, a tanulók ismerik egymást, a szüleikkel napi kapcsolatban vagyunk. Minden tanulónkra figyelünk, nem hagyjuk elkallódni őket.
Gimnáziumunkban a diákok igényeihez, képességeikhez igazodva tehetséggondozás és eredményes felzárkóztatás folyik. Célunk az, hogy felvett tanulóink mindegyike sikeres érettségi vizsgát tegyen és minél több diákunk felvételt nyerjen egyetemre, főiskolára. Ehhez a fiatal nevelőtestületünk minden segítséget megad.

Iskolánk a kezdetektől fogva részt vesz az Útravaló programban, melynek során a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók mentortanáraink segítségével készülnek az érettségi vizsgára. A programban részt vevő diákok, Útravaló-MACIKA ösztöndíjban részesülnek.Intézményünk ECDL vizsgaközpontot, működtet, így a tanórán illetve tanórán kívüli felkészítés utána helyben tehetnek ECDL vizsgát. Eddigi tapasztalataink alapján a végzett tanulóink 50 %-a szerez ECDL vizsgabizonyítványt.
Miden évfolyamon csoportbontásban tanítjuk a matematikát, idegen nyelveket, informatikát. 11-12-dik évfolyamon a továbbtanulást segítő fakultációs órákat biztosítunk magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, informatika, fizika, földrajz és kémia tantárgyakból.
Emelt szintű érettségire, való felkészülésre kínálunk fel lehetőséget angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, biológia, földrajz, fizika, kémia tantárgyakból a tanuló választása szerint.
A 2020-21-es tanévben két 9-es osztályt indítunk. Mindkét osztályban a képzési idő 4 év.

9. évfolyamtól kezdődően:

  • tehetséggondozó programban vehetnek részt a tanulók
  • az esélyegyenlőség biztosítása érdekében felzárkóztatási foglalkozásokat tartunk
  • a diákok tanulmányi előrehaladását folyamatosan figyelemmel kísérjük
  • folyamatosan kapcsolatot tartunk a szülőkkel annak érdekében, hogy egyetlen diákunkat se veszítsünk el

Az intézmény biztosítja az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséhez a feltételeket.
Az intézményünkben működő alapfokú művészeti iskolában, az általános iskolában meg­kezdett művészeti tanulmányok tovább folytathatók

A 2020/2021-es tanévben meghirdetett tanulmányi terület és belső kódja

Belső kód 0010
Indítandó osztályok száma: 1
Felvehető létszám: 17 fő

Emelt szintű angol nyelvi képzés

Ebben az osztályban az angol nyelv emelt szintű oktatása folyik, kezdő és haladó csoportokban. A második idegen nyelv a német nyelv vagy a francia nyelv, kezdő és haladó csoportokban. Az angol nyelvet heti 6 órában oktatjuk, így biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy angol nyelvből 11. vagy 12. évfolyamon sikeres középfokú nyelvvizsgát tegyenek tanulóink.
Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a végzés után felvételt nyerjenek felsőoktatási intézményekbe, egyetemre vagy főiskolára, mivel 2020-tól a felsőoktatási intézménybe jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen egy középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal.
Emelt szintű érettségire, való felkészülésre kínálunk fel lehetőséget angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, biológia, földrajz, fizika, kémia tantárgyakból a tanuló választása szerint.

Belső kód 0011
Indítandó osztályok száma: 1
Felvehető létszám: 17 fő

Informatikai képzés

Ebben az osztályban általános gimnáziumi képzés folyik. A négy évfolyam során emelt óraszámban tanítjuk az informatikát, így lehetőséget biztosítunk a tanulóknak, hogy órán szerzett ismeretekkel sikeres EDCL vizsgát tegyenek.
4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv az angol nyelv; a második idegen nyelv a német nyelv vagy a francia nyelv. Emelt szintű érettségire, való felkészülésre kínálunk fel lehetőséget angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, biológia, földrajz, fizika, kémia tantárgyakból a tanuló választása szerint.

Belső kód 0012
Indítandó osztályok száma: 1
Felvehető létszám: 34 fő

Testnevelés tagozat képzés

Ebben az osztályban általános gimnáziumi képzés folyik. A négy évfolyam során emelt óraszámban tanítjuk a testnevelést, így lehetőséget biztosítunk a tanulóknak, hogy órán szerzett ismeretekkel sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek testnevelés tantárgyból.
4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv az angol nyelv; a második idegen nyelv a német nyelv vagy francia nyelv. Emelt szintű érettségire, való felkészülésre kínálunk fel lehetőséget angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, biológia, földrajz, fizika, kémia tantárgyakból a tanuló választása szerint.

Belső kód 0013
Indítandó osztályok száma: 1
Felvehető létszám: 34 fő

Általános gimnáziumi képzés

Ebben az osztályban általános gimnáziumi képzés folyik. A négy évfolyam során emelt óraszámban tanítjuk az informatikát, így lehetőséget biztosítunk a tanulóknak, hogy órán szerzett ismeretekkel sikeres EDCL vizsgát tegyenek.
4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv az angol nyelv; a második idegen nyelv a német nyelv vagy francia nyelv. Emelt szintű érettségire, való felkészülésre kínálunk fel lehetőséget angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, biológia, földrajz, fizika, kémia tantárgyakból a tanuló választása szerint.

A felvételi eljárás rendje

Intézményünk a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján dönt, a felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványban, félévi értesítőjében szereplő osztályzatai alapján.
Az intézményben a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor, a felvételi rangsor összeállításakor a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények összege adja meg a tanuló felvételi pontszámát.
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén a szakértői véleményt figyelembe véve számoljuk ki a jelentkező felvételi pontszámát.

Demecser, 2019. október 14.

Sajtóközlemény

“A Kisvárdai Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül a „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében”  tárgyú felhívásra, EFOP-3.2.5-17-2017-00002 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósított.  A pályázat projektzáró sajtóközleménye a https://kk.gov.hu/kisvarda címen illetve az iskola honlapján megtekinthető.”

Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás látogatás

Az EFOP-3.2.5-17 Pályaorientáció kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében-című projekt keretében, iskolánk tanulói az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon vehettek részt.

Célja: A továbbtanulás elősegítése

A bevont célcsoport:

A Demecseri Oktatási Centrum Gimnáziumának 11. és 12. évfolyamos tanulói (20 fő) és egy kísérőpedagógus

A megvalósult szakmai feladat leírása, tapasztalatok:

2019. január 11-én kora reggel gyülekeztek a diákjaink a gimnáziumban, hogy elindulhassanak a fővárosba. Célállomásunk az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás volt a Hungexpon. Már a tavalyi évben is volt ott egy odalátogató csoport, éppen ezért most másokat választottunk ki erre a célra.

Fél hét után meg is érkezett az autóbusz, a vásárosnaményi diákokkal egyetemben. Miután elhelyezkedtünk, elindultunk a hosszú útra. Közben volt arra is időm, hogy megbeszéljem a diákokkal, hogy kit mi érdekel leginkább, milyen területen szeretnének majd továbbtanulni. Azt is mondtam nekik, hogy ne szégyenlősködjenek, hanem bátran merjenek kérdezni a kiállítóktól, vegyenek el bőven szórólapokat, brosúrákat, különféle reklámanyagokat, hiszen ez az egész szakkiállítás olyan, mintha több főiskola és egyetem nyílt napjára mennénk el egyszerre. Persze mindenkivel telefonszámot is cseréltünk, hogy ha gond adódik, rögtön tudjanak engem elérni. Továbbá figyelmeztettem őket, senki se menjen egyedül sehová, mindig többen tartózkodjanak egy helyen, hiszen ahogy előzetesen tájékozódtunk, ez egy hatalmas rendezvény.

Negyed tizenegy környékén meg is érkeztünk a helyszínre, ahol a szükséges fotózkodások után még megismerkedtünk az információs táblákkal, hogy jobban tájékozódjanak a kiállítók között. Számomra is meglepő volt a tömeg és a kiállítók nagy létszáma, valamint hogy mennyi külföldi ország is népszerűsíti az intézményeit. Több színpadon is különféle szórakoztató és intézménynépszerűsítő programot is láthattunk, valamint meg lehetett pihenni a babzsákokon. A vásárosnaményi kolléganővel úgy döntöttünk, hogy két és fél óra elég lesz arra, hogy a tanulók begyűjtsék az őket érdeklő információt, így háromnegyed egyre beszéltük meg a találkozót a főbejáratnál.

A megvalósult szakmai feladat hasznosulása:

Úgy érzem, nagyon hasznosnak bizonyult ez a rendezvény a tanulók számára. Jó lenne, ha minden évben el tudnánk jutni a továbbtanulni szándékozó diákokkal erre a szakkiállításra, hiszen sok hasznos információt tudnának még időben szerezni, mielőtt komoly döntéseket hoznak. Íme, néhány diákunk véleménye erről a rendezvényről:

Csikós Enikő Valentina 11.A

„Rengeteg élményt szereztem. Nagyon sok hasznos információt tudtam meg azokkal a pályákkal kapcsolatban, ahová menni szeretnék.”

Tóth Evelin Babett 11.A

„Jó buli volt az Educatio udvarán, nagyon tetszett a táncoló cica J Szuper volt megsimogatni a kiskutyát az állatorvosi szaknál. Nagyon jó volt, hogy ki tudtunk próbálni pár dolgot azzal kapcsolatban, amit az egyetem nyújt.”

Molnár Réka 12.A

„Sikerült választ kapnom a felmerülő kérdéseimre, ezenfelül rengeteg új információval gazdagodtam. Szerencsének mondhatom magam, hogy részt vehettem ebben a programban.”