ECDL vizsgaközpont

Mi az ECDL?

ECDL: Európai Számítógép-használói Jogosítvány – European Computer Driving Licence

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

Az ECDL finn ötlet alapján 1996 óta létezik. Az ECDL gyártófüggetlen, minőségbiztosított, decentralizált módon megszerezhető és világszerte kellőképpen elterjedt, ezáltal az egyetlen, amely minden szempontból megfelel az EU e-Europe akcióterveknek. A bizonyítványt az EU csaknem valamennyi kormánya elismeri.

ECDL vizsgabizonyítvány megszerzésének előnyei a DOC-os diákok részére:

 • Felkészítés az informatika órák keretében, így ez INGYENES
 • Kedvezményes tanulói kártya- és vizsgadíjak a nappali tagozatos tanulóinknak
 • A megszokott és jól ismert tanáraiknál tanulhatnak és vizsgázhatnak a diákok
 • Az informatikai oktatást államilag 1, illetve 2 tanévre csökkentették a középiskolákban, ezért a munkaerőpiacon folyamatosan felértékelődnek az alkalmazott informatikai tudással rendelkező munkavállalók

A vizsgakártya

A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázót regisztrálni kell az ECDL rendszerében. A regisztráció a vizsgakártya megrendelésekor történik. A megrendelést a helyi vizsgaközpont akkreditált munkatársai végzik, ezen jelentkezési lap kitöltése alapján. A vizsgakártyát a vizsgázónak minden vizsgára magával kell vinnie: sikeres vizsga esetén a vizsgaközpont a kártyán a modulvizsga teljesítését igazolja.

A vizsgák

Vizsgára az iskolánkban az informatika tanároknál lehet jelentkezni. Minden vizsga 45 perc. Mivel az ECDL gyártófüggetlen program, a gyakorlati vizsgákat a vizsgaközpontnál rendelkezésre álló akkreditált szoftverek bármelyikén le lehet tenni. Egy napon több vizsga is tehető, azonban sikertelen vizsgát ugyanazon a napon megismételni nem lehet. A diákjaink a modulvizsgákat tanítás után tehetik leA bizonyítvány 7 modul sikeres teljesítéséért jár.

Az ECDL kötelező vizsgamoduljai:

 • Számítógépes alapismeretek,
 • Szövegszerkesztés,
 • Táblázatkezelés és az
 • Online alapismeretek,

a többi három pedig választható az alábbiak közül:

 • Adatbázis-kezelés,
 • Prezentáció,
 • Képszerkesztés,
 • Webszerkesztés,
 • IT biztonság,

Költségek

Kedvezményes diák vizsgakártya5500 Ft (egyszeri költség)Regisztrációkor fizetendő.
Modulonkénti vizsgadíj2000 Ft / vizsgaVizsgákon fizetendő.

Összköltség a hét modulos vizsga esetén:          19500 Ft

A fenti árak a saját, nappali tagozatos tanulóink részére biztosítottak. Külsős, és felnőtt vizsgázók érdeklődjenek a vizsgaközpontban az érvényes vizsgadíjakkal kapcsolatban.

Vizsgák ütemezése

Tanév folyamán, havonta 1-2 vizsga. A vizsgákat a lebonyolítás előtt legalább két héttel kell kiírni. A vizsga időpontját az informatikatanár választja meg a fenti megkötés szerint.

A vizsgázók teljesítményének értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgabiztos végzi az ECDL követelményei alapján. A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott módon megtekintheti. A sikeres vizsgákat egyenként, a vizsgakártyán erre megjelölt helyen a vizsgaközpont igazolja, oly módon, hogy az erre megjelölt helyre a “MEGFELELT” minősítést írja be. A sikertelen vizsgákat a vizsgakártyára nem vezetik fel.

A bizonyítvány átvétele

A hét sikeres vizsga letétele után – körülbelül egy hónap múlva – a tanuló a saját lakcímére, postán kapja meg a bizonyítványt. A bizonyítványt a Neumann János Számítógéptudományi Társaság állítja ki a budapesti központjukban a vizsgakártyán lévő igazolásoknak megfelelően.


További információk

Személyesen, e-mailben: Fazekas István Zoltán (vgimnazium@freemail.hu)

Tájékoztató a vizsgázók adatainak kezeléséről.