EFOP-3.1.8-17-2017-00029 Együtt, testvérként a Demecseri Oktatási Centrummal