EFOP-3.2.5-17-2017-0002 Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében

EFOP 3.2.5.-17-2017-00002

„Pályaorientációs tevékenység Kisvárdán és vonzáskörzetében”

A Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 2018-2019-es tanévben részt vett az EFOP-3.2.5-17-00002 ”Pályaorientációs tevékenység Kisvárdán és vonzáskörzetében” című projektben.

A pályázatot a Kisvárdai Tankerületi Központ pályázta az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon belül. A pályázat célja volt a tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében.

 Iskolánk tanulói a projekt keretein belül a következő programokon vehettek részt:

  • Két alkalommal az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon jártak. A gimnázium 11. és 12. évfolyamos tanulói( alkalmanként 20 fő) és egy kísérőpedagógus. Rengeteg hasznos információval gazdagodtak a pályaválasztással kapcsolatban. Célja: A továbbtanulás elősegítése volt.
  • Angol nyelvi mentorálás:

A pályázat megvalósítási időszakában a Nyíregyházi Egyetem hallgatója, Szűcs Alexandra mentorálás keretében angol nyelvi foglalkozásokat tartott tanulóinknak.

Az angol nyelv szakos egyetemi hallgató havonta 1-2 alkalommal személyesen találkozott a gyerekekkel, a köztes időben pedig elektronikus formában tartotta a kapcsolatot megadott szabályrendszer szerint. A programelem célja az iskolai nyelvoktatás kiegészítése MTMI specifikus szavakkal és szituációkkal.

  • „A siker kulcsa” Pályaválasztási tanár- diák-szülő találkozó találkozás korábban végzett tanulókkal. Két alkalommal tartottunk ilyen kötetlen beszélgetést a pályaválasztásról, információk átadása, személyes példákon keresztül.

A kötetlen beszélgetések, a személyes példák bemutatása, nagy érdeklődést keltett diákjaink körében. Iskolai workshopot szerveztünk, amelyre meghívtunk olyan diákokat, akik a gimnáziumban érettségiztek és sikeres felvételi (és diplomaszerzés) után nem vesztették el a kapcsolatot intézményünkkel. Itt helyezkedtek el munkavégzésre vagy itt tervezik azt, szakmai gyakorlatukat végzik, végezték az iskolában.

A bevont célcsoport:

Gimnáziumi 11. és 12. évfolyamos tanulók, az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulók.

A megfigyelések alapján kijelenthető, hogy a tanulók hitelesnek érezték az előadókat, tekintve, hogy sokan ismerték is őket. A workshop utáni beszélgetéseken a tanulók elmondták, hogy jó és hasznos volt meghallgatni az előadásokat. Elgondolkodtató volt hallani nemrégen végzettektől hallani a felsőoktatás mindennapjairól, az arra való tudatos felkészülésről.

  • MTMI kompetenciák fejlesztését elősegítő internetes vetélkedő  5-12.osztályos  tanulók részére

Célja:

A matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai kompetenciák fejlesztése érdekes, interaktív feladatokon keresztül.

A megvalósult szakmai feladat leírása, tapasztalatok:

2018. októberétől kezdve hetente az iskolában és otthon a gimnázium 10. és 11 évfolyamából önként jelentkezett 26 tanuló vett részt a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki kompetenciák fejlesztését segítő projektben. Minden tanuló önállóan dolgozott, mindenkinek egyénileg kapták a feladatlapokat. A feladatlapok nagyon változatosak, sokrétűek, érdekesek voltak. Biológia, fizika, kémia, földrajz, matematika feladatok széles skáláját átölelte. A feladattípusok is nagyon változatosak voltak, így azt is élvezték a diákok. A kódok kiszámolása néha nehézséget okozott. Ezek a feladatlapok valóban megszerettették a természettudományokat. A tanulók nagyon lelkesek és motiváltak voltak, tudásuk bővült és mélyült.

Nagyon jó volt, hogy a diákok igényeihez alkalmazkodott, telefonjukon is megcsinálhatták, valamint az is, hogy adott részeknél újra próbálkozhattak. Igaz, ezt nem mindig tették meg. A tanulók így is a tőlük elvárt eredmény felett teljesítettek. 

  • Robotika szakkör

A foglalkozás célja elsősorban az informatika és az elektronika iránt érdeklődő diákok csoportba gyűjtése, az érdeklődés felkeltése valamint fenntartása volt. A csoport tagjainak a programozás alapjainak bemutatását, a robotkészlet segítségével egyszerű robot készítését, valamint program segítségével azok irányítását tűztük ki célként. A célok között szerepelt még a kézügyességük, kreativitásuk valamint problémamegoldó képességük fejlesztése is.

A csoport összetétele vegyes volt mind a nemek, mind az évfolyamok tekintetében. Minden évfolyamból összesen 20 tanuló kapcsolódott be a szakkör munkájába.

A foglalkozások során nagy mennyiségű gyakorlatban elvégezhető feladattal, a robotok építésével, programozásával és tesztelésével a gyerekek kreativitását, problémamegoldását fejlesztettük, miközben játékos formában ismertettük meg velük az egyszerűbb és bonyolultabb gépek működését, feladatait. A csapatban történő munkavégzés képessége is jelentősen fejlődött a foglalkozásokon részt vevő gyerekeknél.

  • Részvétel a megyei pályaválasztási kiállításon

A Szabolcs –Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal megrendezésében került sor 2017. október 12 – én és 2018.októberében Nyíregyházán a Continental Arénában  „Dönts jól, jövőd a tét” címmel pályaválasztási kiállításra, amelyre elvittük a projektbe bevont tanulóinkat. Kiállítóként is részt vettünk a rendezvényen.

  • Pályaválasztási tanár – diák – szülő találkozó

 Két alkalommal, 2017.11.24-én és 2018.12.01-én került sor a Gimnáziumban megrendezésre.    

Az érkezés és a regisztráció után a tanulók és szüleik tájékoztatást kaptak a továbbtanulás lehetőségeiről. A tanulók és szülők tájékoztatása a továbbtanulás eljárási rendjéről, lehetőségeiről, a hallottak elemzése, valamint betekintés nyújtás intézményünk gimnáziumának életébe, a különböző szakirányok területeire így: rendészeti, műszaki, kereskedelmi, egészségügyi és más szolgáltatás.

Az EFOP-3.2.5-17 Pályaorientáció kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében-című projekt keretében, iskolánk tanulói az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon vehettek részt.

Pályaorientáció projekt keretében a Nyíregyházi Egyetemről Csabai Judit és Fekete István, a Sárospataki Eszterházy Károly Egyetemről Nagy György, valamint a Diákhitel Központ Zrt. részéről Országh Ákos tartott a szülők és a diákok részére lebilincselő előadást.

“Dönts jól, a jövőd a tét!”. Pályaválasztási kiállítás a Continental arénában, 2018.

“A siker kulcsa”. Gimnáziumunk volt tanulója, Ésik Katalin tartott érdekes beszámolót iskolánk tanulóinak, aki jelenleg a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium tanulója.

Robotika szakkőr

Iskolánk 20 fővel képviseltette magát a Budapesten megrendezett educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon