Iskolánkról

Iskolánk 1963-tól működik, 2020. szeptemberében az 57-dik tanévét nyitotta meg.

Városunk Demecser, Nyíregyháza és Kisvárda között található a Rétköz szívében.

Vonattal könnyen megközelíthető a környező településekről.

A tanulók ismerik egymást, a szüleikkel napi kapcsolatban vagyunk. Kezdetektől fogva családias légkör fogadja a diákokat, minden tanulónkra figyelünk, nem hagyjuk elkallódni őket.

Gimnáziumunkban a diákok igényeihez, képességeikhez igazodva tehetséggondozás és eredményes felzárkóztatás folyik.

Célunk az, hogy a felvett tanulóink mindegyike sikeres érettségi vizsgát tegyen és minél több diákunk felvételt nyerjen egyetemre, főiskolára. Ehhez a fiatal nevelőtestületünk minden segítséget megad.

Iskolánk a kezdetektől fogva részt vesz az Útravaló programban, melynek során a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók mentortanáraink segítségével készülnek az érettségi vizsgára.

A programban részt vevő diákok, Útravaló-MACIKA ösztöndíjban részesülnek.

Intézményünk ECDL vizsgaközpontot működtet, így a tanórán illetve tanórán kívüli felkészítés után helyben tehetnek ECDL vizsgát. Eddigi tapasztalataink alapján, a végzett tanulóink 50 %-a szerez ECDL vizsgabizonyítványt.

Minden évfolyamon csoportbontásban tanítjuk a matematikát, idegen nyelveket, informatikát. 11- 12-dik évfolyamon a továbbtanulást segítő fakultációs órákat biztosítunk magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, informatika, fizika, földrajz és kémia tantárgyakból.

A 2019/2020-as tanévben két 9-es osztályt indítunk. Mindkét osztályban a képzési idő 4 év.

  • tehetséggondozó programban vehetnek részt a tanulók
  • az esélyegyenlőség biztosítása érdekében felzárkóztatási foglalkozásokat tartunk
  • a diákok tanulmányi előrehaladását folyamatosan figyelemmel kísérjük
  • folyamatosan kapcsolatot tartunk a szülőkkel annak érdekében, hogy egyetlen diákunkat se veszítsük el

Az intézményünkben működő alapfokú művészeti iskolában, az általános iskolában meg­kezdett művészeti tanulmányok tovább folytathatók.