Szervezeti és Működési Szabályzat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELFOGADTA A  Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2014. év május hó 14. napján.

A Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola, szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit az intézmény nevelőtestülete 2014. év május hó 14. napján tartott ülésén elfogadta.

Kelt: Demecser, 2014. május 14.

                                                                                             ……………………………………

                                                                                                          intézményvezető

Csatolmány: