Az 1956-os eseményekre emlékeztünk

2015. október 21-én a Demecseri Oktatási Centrum diákjai műsorral emlékeztek az 1956-os forradalom eseményeire. A bevezető gondolatokat Mező Evelin 10.b osztályos tanuló tolmácsolta, amelyek a következőek voltak: "A tizedik  osztály nevében szeretettel köszöntöm intézményünk tanulóit, dolgozóit és kedves vendégeinket, akik jelenlétükkel megtisztelték ünnepi műsorunkat. Ma gondolatban visszamegyünk egy fél évszázadot az időben. A magyar történelem egyik jelentős eseményére emlékezünk, ami 1956. október 23-án kezdődött. Felidézünk egy eseménysorozatot, amely annyiféle, ahány ember ahányféleképpen megélte, alig megfogható. Ez az ünnep magába sűríti mindazt, amit a magyarság kívánt, amire vágyott, amit magának követelt. Az ünnep jelkép és tanítás. Jelképe a hősiességnek, tanítás arról a nemzeti egységről, amely a felkelés tüzében, egyéni és közösségi áldozatok között született.
Az 1956-os forradalom 59. évfordulóját együtt ünnepli Magyarországgal az egész világ. Biztató és felemelő, hogy van egy megemlékezés, amellyel mindenki azonosulni tud, nincsenek ellenvélemények és fenntartások. 1956 hőseinek mindenki tisztelettel adózik. 59 év távlatából, a szovjet kommunista világrendszer bukása után, immár tisztán kirajzolódik a magyar forradalom és szabadságharc történelmi jelentősége.

Az 1956-os forradalomnak köszönhetjük, hogy Magyarországra pozitívan tekint a világ. A hatalmas szovjet túlerő ellen küzdő szabadságharcosok hősiessége mindenütt, máig tartó megbecsülést szerzett a magyar névnek.

Ezt a kedvező képet a magyarokról a forradalomról szóló tudósítások alakították ki, különösen azok a fotók és filmfelvételek, amelyek bejárták a világsajtót, és amelyek ma is mély megrendülést váltanak ki.

Október 23. a törvény szerint ünnep. Nemzeti ünnepet azonban nem lehet hatóságilag elrendelni. Nemzeti ünnep csak az lehet, amelyet a nemzet szívébe fogad, amely része a nemzet emlékezetének, amelynek eseményei immár változhatatlanul rögzültek egy mítosszá vált történetben, s így lettek részei a nemzet önazonosságának.

Azt mondják, a történelem nem ismétli önmagát. Mégis meghökkentők a párhuzamai. A magyar forradalom úgy kezdődött, az ifjúság tüntetésével, mint 1848 márciusában az a másik forradalom, úgy is folytatódott, a túlerővel vívott reménytelen harccal, s úgy is végződött, vezérei legyilkolásával.

Kérem, fogadják, fogadjátok szeretettel a 10. osztályosok ünnepi összeállítását, amellyel méltóképpen szeretnénk tisztelegni a múlt eseményei és hősei előtt.

Énekeljük el együtt a Himnuszt!"

A KÉPEK MEGTEKINTÉSÉHEZ KATTINTSON IDE